Obchodní podmínky

platné od 1.1.2022

Simona Brumlová
Atelier: Nezvěstice 76, 332 04 Nezvěstice (mapa)
Sídlo: Nezvěstice 36, 332 04 Nezvěstice
IČ: 88514781
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátu města Plzně.
Neplátce DPH.
(dále jen "fotograf")


Úvodní ustanovení

Následující obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy, popř. dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen "dohoda") mezi fotografem a objednatelem (dále jen "klient"). Ustanovení rozdílná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Tato rozdílná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou součástí dohody mezi fotografem a klientem. Při objednání fotografických služeb obdrží klient objednávkový formulář, ve kterém má možnost seznámit se s těmito obchodními podmínkami.

Odesláním objednávkového formuláře klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady. Klient o obchodních podmínkách obeznámí všechny osoby zúčastněné focení.

Objednání fotografických služeb


Objednávka fotografování

Objednat se lze telefonicky, e-mailem nebo přes kontaktní formulář (viz kontakty). Pro rychlejší vyřízení objednávky klient uvede:

 • o jaké focení má zájem
 • kde (atelier nebo venku)
 • přibližně kdy (u newborn termín porodu)
 • Objednací lhůta je zpravidla 2-4 týdny (dle aktuální vytíženosti). Newborn fotografování je třeba objednat již v těhotenství.
 • Po dohodnutí termínu budou zaslány informace k focení a odkaz k vyplnění objednávkového formuláře.
 • Objednání vizážistky je nutné domluvit již při objednání focení - termín pak závisí na volných termínech všech stran.


Jak to funguje s dárkovými poukazy se dozvíte zde.

ZMĚNA A ZRUŠENÍ TERMÍNU

Pokud se klient nemůžete nebo nechcete na fotografování dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem.


Náhradní termín

Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu vytíženost.

Může se stát, že již žádný vhodný termín na focení mít nemusí (zjm. u newborn focení).

CENA A PLATBA

Cena fotografických služeb včetně podrobných informací, co je její součástí, je v cenících.

Platba probíhá převodem na bankovní účet po zaslání faktury (dle data splatnosti).

Při objednání fotek nad rámec zvoleného balíčku, probíhá platba převodem na bankovní účet (po zaslání faktury) ještě před samotným zpracováním.

Cena fotografií nad rámec zvoleného balíčku se účtuje dle aktuálního ceníku v době, kdy byly tyto fotografie doobjednány.

Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného balíčku nebo případného doplatku za služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

Pokud bude focení ukončeno v průběhu focení ze strany klienta nebo pokud není možné nafotit dostatek fotografií, např. kvůli nespolupracování dětí a podobně, bude účtováno 50% balíčku jako náhrada za čas a práci fotografa.

Fotografování


Doba focení

Konkrétní čas fotografování je dohodnut mezi fotografem a klientem podle možností obou a zároveň podle vhodnosti pro konkrétní lokaci.

Doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného balíčku.

Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.

Pokud klient nedorazí na focení bez omluvy, má fotograf právo po 15 minutách od domluveného termínu focení zrušit a opustit smluvené místo focení.

V průběhu fotografování je zákaz pořizovat jakýkoliv záznam (foto i video) bez souhlasu fotografa!

Fotografování v ATELIERu

Atelier se nachází v Nezvěsticích čp. 76. U atelieru je možnost parkování. Viz mapa.

Focení probíhá pondělí - pátek, zpravidla v rozmezí 10-16 hod.

Prostory atelieru nejsou příliš velké, pro velké skupiny a velmi neposedné děti je lepší zvolit venkovní lokaci.

FOTOGRAFOVÁNÍ VENKU

Lokace na exteriérové focení je určena po dohodě s fotografem (zpravidla nedaleko Nezvěstic).

Focení probíhá pondělí - pátek, čas dle počasí, zpravidla v čase kolem západu slunce (tj. v létě v pozdějších odpoledních až podvečerních hodinách). Konkrétní čas je domluven před samotnou realizací.

Při špatném počasí se focení přesouvá na jiný termín.

Pokud jede fotograf za klientem mimo Nezvěstice, účtuje k ceně balíčku cestovné 8,- / km z místa sídla a zpět.

Pokud se na místě focení platí nějaké další poplatky (parkovné, vstupné, pronájem atd), bude též připočteno k ceně.


Nespokojenost s pózou, rekvizitami apod. je třeba vyjádřit v průběhu focení. Později je není možné reklamovat.

Není možné reklamovat nepovedený make-up na fotografiích. Make-up je možné reklamovat u vizážistky do začátku focení, jeho následná retuš není součástí služby.

Vlastní vzhled a jeho nespokojenost s ním není v žádném případě důvodem k reklamaci.

FOCENÍ Se psi (a dalšími zvířaty)

Focení se psi v exterieru je bez omezení. Pro snadnější průběh by měli zvládat základní povely.

Pro focení v atelieru musí klient a jeho pes splňovat následující podmínky:

 • O focení se psem se předem domluví s fotografem
 • Pes musí být čistotný, zvyklý na pobyt v interiéru. Nesmí značkovat.
 • Musí mít naprosto čisté tlapky
 • Před focením bude umytý a vyčesaný, aby co nejméně línal.
 • Musí zvládat základní povely a být poslušný. Musí poslouchat vaše povely na přivolání, sedni a zůstaň.
 • Focení štěňat je na individuální domluvě.

Odpovědnost

Klient je přítomen celému průběhu focení. Zodpovídá za své děti a zvířata (jsou-li přítomni).

Pokud klient (nebo jeho děti a zvířata) poškodí fotografovo vybavení nebo vybavení ateliéru, hradí klient škodu v plné výši zahrnující opravu nebo nákup nové věci.

Výběr fotografií

Do 7 dnů od focení obdrží klient email s odkazem na galerii neupravených náhledů (je-li to součástí objednaného balíčku), ze kterých si vybere fotografie k úpravě.

Náhledové fotografie obsahují výběr podařených záběrů dle uvážení fotografa. Jejich počet není stanoven, ale umožňuje klientovi výběr v rozsahu zvoleného balíčku.


Dle autorského zákona 121/2000 Sb. je zakázáno používat náhledové fotografie bez souhlasu fotografa k jakýmkoliv jiným účelům, než je výběr fotografií.
Nesmí do nich být nijak zasahováno, nesmí být dál upravovány ani nikde zveřejňovány.


Pokud klient nevybere fotografie do tří měsíců od zaslání galerie, bude tato galerie odstraněna a fotografie budou následně vybrány dle uvážení fotografa v počtu zaplaceného balíčku a takto předány. Pro opětovné nahrání galerie je účtován poplatek 300,-.

Fotograf má právo nahradit vybranou fotografii za jinou, kompozičně stejnou. Pokud jsou fotky srovnatelné, není to důvodem k reklamaci.

Náhledy pro výběr nejsou poskytovány ze svatebního a dalšího reportážního fotografování (např. lifestyle). Fotky vybírá fotograf dle vlastního uvážení, které souhlasí s fotografickým stylem. Počet fotografií bude souhlasit s rozsahem předem dohodnutého balíčku.

Zpracování fotografií


Úpravy a retuše

Úprava zahrnuje ořezy a srovnání linií, barevné tónování, úprava světelnosti a kontrastu fotek apod. Upravené jsou veškeré dodané hotové fotografie.

Retuš zahrnuje jemnou úpravu pleti, odstranění momentálních nedokonalostí (pupínky, modřinky, škrábance), sjednocení barvy pleti, u novorozenců velmi rušící odlupující se kůžička (nikoliv kompletní odstranění kůžičky a milie na nose, které jsou pro ně typické).

Retuše znamínek a jizev nejsou automaticky součástí retuše. Pokud si přeje klient odstranění, může to zapsat do poznámky při výběru fotek z náhledů. Dle rozsahu úpravy se bude jednat buď o standardní retuš nebo o náročnější úpravu. V případě druhé varianty by byl klient předem obeznámen.

Graficky náročnější retuše nejsou zahrnuty v ceně a jsou realizovatelné pouze na základě individuální domluvy a za poplatek (cena dle náročnosti od 100,-/ 1 fotka). Jedná se zejména o odstranění dětských tetovaček, vrásek, vykukujících ramínek či plen, úprava neposedných vlasů apod.

Klient má během focení možnost prohlédnout si nafocené snímky a většině takových nedokonalostí lze předem předejít (např. tetovačku umýt doma).

Grafické úpravy jako je zeštíhlení, odstranění dvojité brady, srovnání zubů apod. nejsou možné.

Úpravy a retuše fotografií jsou tvořeny v souladu s fotografickým stylem, který není možné reklamovat.


Formát

Fotografie jsou dodány upravené ve formátu JPG v poměru stran 2:3 v plném rozlišení pro tisk a zároveň zmenšené pro zveřejnění na internetu či snazší prohlížení v TV.


NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI !!

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Hotové digitální fotografie budou dodány během 3 - 8 týdnů (dle aktuální vytíženosti) od doručení vybraných fotografií z náhledů na email fotografa.

(Nestačí mít zaškrtané fotografie v náhledech, je nutné potvrdit odeslání. Do té doby je výběr považován za rozpracovaný a nikoliv konečný).

Digitální fotografie jsou po vyhotovení a zaplacení zaslány formou úschovny.

Fotografie jsou upravovány až po kompletním uhrazení všech fotografií. Pozdější platba může způsobit dodání až po stanovené dodací lhůtě.

Vytištěné fotografie (jsou-li součástí objednaného balíčku) budou doručeny následně po digitálních. Jsou doručovány 1-2x do měsíce (budou doručeny osobně, poštou nebo zásilkovnou).

Reklamace dodaných tištěných fotografií fotografem je možná pouze za předpokladu vad na fotkách, které byly vyhotoveny chybou při tisku (škrábance, pruhy…). Barevné odstíny, světlost a podobně není důvodem k reklamaci, tisk odpovídá originální kvalitě fotografií.

Nekvalitní tištěné fotky objednané klientem od jiného fotolabu nejsou důvodem k reklamaci fotek.

Reklamace DVD / USB je možná pouze za předpokladu nefunkčnosti v žádném zařízení.


V případě nenadálých situací si vyhrazuji prodloužit termín dodání fotografií a náhledů.

ZÁLOHA A ARCHIVACE

Veškeré neupravené RAW formáty fotografií jsou zálohovány do dobu dvou měsíců od odevzdání fotografií v souladu s nařízením EU 2016/679. Poté jsou odstraněny. Pokud chce klient reklamovat zakázku nebo dodělat další fotografie, musí učinit do této doby.

Upravené JPG fotografie jsou zálohovány po dobu 12 měsíců od vyhotovení fotek. Během této doby je možné znovuzaslání digitálních fotografií formou úschovny.

Autorská práva A PRÁVA K UŽITÍ


zveřejnění fotografií

Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu fotografa (na sociálních sítích, svých webových stránkách apod.) disponují souhlasem daných osob, který je udán písemně v objednávkovém formuláři, popř. dodatečně písemně nebo ústně.

Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně emailem.

Více informací k nakládání s osobními údaji zde.


Autorská práva

Všechny fotografie v retušované i původní formě jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu fotografa.

Není dovolen jakýkoliv zásah do vzhledu fotografií (zjm. instagramové filtry, domácí úpravy, úpravy třetích osob, atd.). Případnou neschválenou úpravou poškozujete autorská práva fotografa.

Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Klient a fotografované osoby nemohou použít fotografie tam, kde je k zapotřebí autorských práv k fotografii (např. fotografické soutěže) bez písemného souhlasu fotografa, popř. smlouvy, která může stanovit případný podíl fotografa na výhře.

Klient a fotografované osoby nemohou fotografie předat třetím osobám za účelem jejich propagace (např. floristky, vizážistky, atd.) bez písemného souhlasu fotografa.