Zásady ochrany osobních údajů

Ani fotografování a následné práce s tím spojené se neobejdou bez práce s osobními údaji, vzhledem k tomu, že již samotná fotografie je právě osobní údaj. S veškerými předanými osobními údaji pracuji já, Simona Brumlová, se sídlem Nezvěstice 36, 332 04, IČ 88514781, jakožto zpracovatel i správce, s maximální opatrností. Všechny osobní údaje jsou přísně důvěrné a je s nimi pracováno v rámci platné legislativy České republiky (zjm. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) i směrnice EU GDPR (směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES).


Jaké zpracovávám osobní údaje a za jakým účelem?


 • Jméno a příjmení, adresa - údaje pro daňové doklady, smlouvy a vedení složky s fotkami, příp. zasílání fotografií či dokumentů poštou (archivace osobních údajů probíhá na základě zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.)
 • Jména dětí a dalších osob- pro komunikaci a evidenci složek s fotografiemi
 • E-mail - komunikace a zejména zasílání náhledů fotografií, ze kterých vybíráte fotografie k úpravě a zasílání hotových zakázek
 • Telefonní číslo - komunikace během vyřizování objednávky (domluva focení, info o hotové zakázce příp. nejasnosti v zakázce, nutné zrušení focení z vážného důvodu apod.)
 • Fotografie - výsledek objednané služby, zpracování v graf. programu

Na zpracování těchto osobních údajů mám tzv. oprávněný zájem, tedy nepotřebuji Váš souhlas.

Nepoužívám remarketing, retargeting ani podobné nástroje, které využívají cookies, na základě kterých jsou zobrazovány cílené reklamy, ani nezasílám reklamní sdělení (mailové zpravodaje ani SMS).

Na co ale Váš souhlas potřebuji je zveřejnění fotografií. Fotografie jsou zveřejňovány za účelem prezentace na portálech www.simma.cz, www.facebook.com/SimonaBrumlovaFotografka, www.instagram.com/simonabrumlova.foto/.

Tento souhlas mi udělujete zaškrtnutím souhlasu v objednávkovém formuláři. Souhlas udělujete na dobu 5 let a je možné jej kdykoliv odvolat.


Kde jsou osobní údaje evidovány a mohl by se k nim někdo dostat?


Vaše osobní údaje mám pod dohledem na zaheslovaných účtech. Údaje nejsou nikdy prodávány nebo vyměňovány, či předávány nějaké třetí straně za účelem obohacení. Výjimkou jsou společnosti, které mi pomáhají s evidencí dokladů, objednávek, cloudová úložiště a podobně. Jejich seznam Vám na vyžádání dodám.


Jaká jsou Vaše práva?


Máte PRÁVO:

 • na přístup k údajům, které zpracovávám - Jednou ročně můžete požádat o výpis zpracovávaných údajů.
 • na opravu - Jestli máte osobní informaci chybně, můžete požádat o opravu.
 • na výmaz - Můžete požádat o výmaz osobních údajů, pokud nebudu mít nějaký vyšší zákonný nebo oprávněný zájem (např. archivace dokladů), pak je bezodkladně vymažu.
 • na omezení zpracování osobních údajů - Pokud není možný výmaz, můžete požádat o omezení použití některých údajů.
 • na přenos osobních údajů - Když si to budete přát, můžu předat výpis osobních údajů předat nějaké třetí straně, kterou uvedete.
 • vznést námitku - Jestliže máte pochybnosti o správnosti zpracování údajů, nebo že zpracování může být v rozporu se zákony ČR nebo nařízeními EU, můžete vznést námitku, kterou posoudím a pokud to bude možné, vyřeším.
 • podat stížnost u ÚOOÚ - Pokud ani námitka nepomůže a vy přesto máte podezření, můžete kontaktovat Úřad pro kontrolu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz). Věřím ale, že to bude pouze krajní řešení, ke kterému nedojde.


Tyto zásady jsou vypracovány zejména za účelem co nejvíce chránit vaše osobní data a také informovat Vás o Vašich právech. Pokud najdete nějakou chybu nebo budete mít dotaz k Vašim údajům, neváhejte mě kontaktovat na telefonu nebo mailu uvedeném v kontaktech.